Haberler

28.09.2022

Öğrencilerimiz El Cezeri Örneği Üzerinden Bilimsel Gelişmelerin Tarihsel Süreçlerinin Çözümlemesini Yaptı

10. sınıf öğrencilerimiz tarih ve fizik ortak dersinde Anadolu’nun ilk fatihlerinin bilimsel faaliyetlere yapmış oldukları katkıları El Cezerî örneği üzerinden işledi.

Öğrencilerimiz El Cezeri Örneği Üzerinden Bilimsel Gelişmelerin Tarihsel Süreçlerinin Çözümlemesini Yaptı

Ekrem Elginkan Lisesi 10. sınıf öğrencilerimiz tarih ve fizik ortak dersinde Anadolu’nun ilk fatihlerinin bilimsel faaliyetlere yapmış oldukları katkıları El Cezerî örneği üzerinden işledi.

Lisemizde tüm derslerimizde benimsediğimiz disiplinler arası çalışmaların bir örneği olarak Tarih Öğretmenimiz Serhat Ünsal ve Fizik Öğretmenimiz Erdem Kılıç tarafından gerçekleştirilen derste, dünya bilim tarihinde, bugünkü sibernetik ve robot bilimi konusunda önemli çalışmalar yapan ilk bilim insanı olarak gösterilen, günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını oluşturan, otomatik makineleri yapan El Cezerî örneği üzerinden bilimsel gelişmelerin tarihsel süreçlerinin çözümlemesi yapıldı.

Tarih öğretmenimiz Serhat Ünsal, Anadolu’daki ilk Türk devlet ve beyliklerinin Anadolu’yu fethetmek ve İslamiyet’i yaymak dışında, Türk-İslam dünyası hatta bilim dünyasında da önemli katkılarından bahsederek Artuklu Beyliği döneminde Artuklu hükümdarları tarafından desteklenen El-Cezerî’nin yapmış olduğu çalışmaların, bölge kültür ve medeniyetinin gelişiminin geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli olduğunun altını çizdi. Ayrıca tarih felsefesi bağlamında, Avrupa'nın “Karanlık Çağ” olarak tanımladığı bir dönemin Anadolu için bilimsel gelişmelerin yaşandığı bir dönem olduğunu belirtti.

Fizik Öğretmenimiz Erdem Kılıç ise henüz elektriğin bulunmadığı 12. yüzyılda, devamlı ve devinimsel bir kuvvetin mekanik düzenek ile kullanılan teknolojiyi, çağının çok ilerisinde bir seviye olarak görmemiz gerektiğini vurgulayarak El Cezerî’nin mekanik robotlarının çalışma prensibini açıkladı. Ayrıca bu teknoloji ve bilimsel bilgi düzeyine Avrupa’nın ancak 17. yüzyılda  ulaşabildiğini belirtti.

Elektriğin olmadığı bir dönemde, robotların nasıl yapıldığı, bu bilgi seviyesine nasıl ulaşıldığı, tarihsel sürecin nasıl geliştiğinin anlatıldığı fizik-tarih ortak dersinde, robot yapımının mekaniksel mantığının fiziksel bilgi ile açıklanması ihtiyacı; tarih dersi açısından yapılan bilimsel çalışmaların Anadolu ve Ortadoğu coğrafyasını nasıl etkilediği ve bu çalışmaların İslâm kültür ve medeniyetini taşıdığı noktayı ortaya koymak amaçlandı.


Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat