Eğitim

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ


Sınıf İçi Teknoloji Kullanımı

Akıllı Tahta Kullanımı

21. Yüzyılın değişen toplum yapısı ile eğitim sisteminin de değişmesi kaçınılmazdır. Gelişime paralel olarak bilgiyi görsellikle destekleyerek kalıcı öğrenmeyi sağlamayı hedefliyoruz. Akıllı tahta kullanmakla bilgisayar ortamındaki her türlü görseli de eğitim materyali olarak kullanabilmekteyiz. Önceden hazırlanan ders sunumlarını ekrana yansıtıp üzerinde rahatlıkla işlemler yapılabilmektedir. Yapılan çalışmalar kaydedilerek tekrar kullanabilmektedir.

Dersler kaydedilebildiği için öğrencilerimiz kaçırdıkları ders ve konulara ulaşabilmekte ve İstenirse o gün işlenen konuyu okula gelemeyen öğrencinin e-posta adresine göndermek de mümkün olmaktadır.

Verilerin Toplanması ve Raporlanması: İTÜGVONet

Öğrencinin gelişiminin kolaylıkla takip edilebildiği ve sürekli geri bildirim verilebilmeyi sağlayan bir öğrenme uygulaması, değişen beklentileri karşılama konusunda etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Kurumumuz bünyesinde geliştirilen İTÜGVONet sistemi; öğrencilerin sadece sınav bilgilerini değil katıldıkları etkinlikleri, sosyal çalışmalardaki rollerini, öğretmenlerinin onlar hakkındaki görüşlerini ve ilerleme seviyelerini de kayıt altına almaktadır. Oluşan bu veriler, öğrencilerimizin bireysel gelişimine en iyi şekilde katkı sağlamaktadır.

Ölçme değerlendirme sistemimiz sayesinde öğretmenlerimiz öğrencilerinin tam olarak nerede takıldıklarını tespit edip doğrudan doğruya buna yönelik dersler planlayabilmektedir.

Kodlama Eğitimi

Kodlama Nedir? Neler yapmamızı Sağlar? 

Amacımız, öğrencilerimizin düşünce yapısında ileri seviye değişiklikler yaparak, 21. yüzyıl becerileri kazanmalarına ve yaratıcılıkların gelişmesine yardımcı olmaktır. 

Algoritmik düşünme (karmaşık sorunları çözme), analitik düşünme becerisini artırma, eleştirel düşünme, gerçek hayatta karşılaştıkları problemleri çözmede farklı bakış açıları kazandırma, tasarım odaklı düşünme, yaratıcılık ve yenilikçilik, girişimcilik ve üretkenlik gibi öğrenme, yenilenme ve yaşam becerilerini öğrencilerimize kazandırarak onları geleceğe hazırlamak en büyük hedefimizdir.

Öğrencilerimiz kodlama sayesinde algoritma kurma mantığını kavradıklarında problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilme, sistemli ve yaratıcı düşünebilme ve en kısa çözüm önerileri sunabilme yetilerini kazanırlar. Bu yönüyle kodlama, sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp disiplinler arası etkileşim açısında da çok önemlidir.

Kodlama; bilgisayar yazılımları, uygulamalar ve web siteleri oluşturmamızı mümkün kıldığı gibi kullandığımız pek çok cihaz da kodlar yardımıyla çalışır.

Temel düzeyde kodlama bilmek bir sistemi daha iyi anlama ve kullanma düzeyinde önemli faydalar sağlar. 

Derslerimizde kodlama eğitimine yeni başlayan öğrenciler için en uygun kodlama dillerinden biri olan, yazımı ve anlaşılması kolay olan python programlama dili kullanılır. Öğrencilerimiz kullanılan platformlardan bağımsız bir şekilde her türlü yazılımı geliştirebilmektedir. Açık kaynak kodlu olan python ile derin öğrenme ve makine öğrenmesi gibi yapay zekâ uygulamaları yapmak da mümkündür. 

Kodlama alanında geliştirme yapmak isteyen öğrencilerimizin İngilizce ve matematik dallarında da iyi olmaları önem arz etmektedir.  Matematik alanında derslerde öğrencilerimizden geliştirmelerini istediğimiz çalışmalara örnek vermek gerekirse kök bulma, faktöriyel bulma, mükemmel sayı bulma, armstrong sayısını bulma, asal sayıları bulma gibi pek çok kodlama egzersizini içeren fonksiyonları sayabiliriz.  Bununla birlikte günümüzde çokça kullandığımız cihazların nasıl çalıştığını anlamaya yönelik kod örneklerini de derslerimizde öğrencilerimize gösteririz. Bir bankamatiğin nasıl çalıştığının örnek kod yazılımını derslerimizde yapmamız buna iyi bir örnek olarak gösterilebilir. Yapay zekâ uygulaması geliştirmek isteyen öğrencilerimizin de lineer cebir, olasılık teorisi ve istatistik, çok değişkenli denklemler, algoritma kurma konularında iyi olmalı gerekmektedir.

Robotik Çalışmaları

Robot yapımı, kodlama, temel araç tasarımı gibi yöntemler, öğrencilerin yaratıcı süreçlerini desteklemede çok etkilidir.  Robotik çalışmalar öğrencilerin öğrenme sürecine dahil olmasına yardımcı olur. Tasarım içerikli aktiviteler de öğrencinin görsel zekâsını ilerletir. 

Robotik sayesinde öğrencilerimiz, başkalarının da işine yarayacak yeni fikirler geliştirmede, uygulamada ve anlatmakta, yeni ve farklı bakış açılarına açık ve uyumlu olmakta, sistemler arası ilişkileri anlamakta, farklı bakış açılarını netleştirmeye ve daha etkili çözümler üretmeye yönelik sorular belirleme ve sormakta kendilerini geliştirirler.

Robotik çalışmalarımızda öğrencilerimize arduino ve raspberry pi modülleri ile elektronik devre oluşturma eğitimi verilmektedir. Robotik kodlama eğitimi ile de bu elektronik parçalar için nasıl bir program yazabileceklerini öğrenirler. Öğrencilerimiz fusion 360 programı ile çizimlerini yaptıkları parçaları da 3D yazıcıdan çıktı olarak alabilmektedirler.

Bunların dışında her yıl katıldığımız uluslararası robot yarışları FRC ve Vex Robotics ile de öğrencilerimizi robotik çalışmalarda daha üretken olmaya teşvik ederiz.  Bu yarışmalar sayesinde, ortak bir hedefe ulaşmak için güçlerini birleştiren öğrencilerimiz; problem çözmeyi, görevleri paylaşmayı ve zorlukların üstesinden gelmeyi takım arkadaşları ve mentörler ile fikir paylaşımları yaparak birlikte başarırlar. Yüksek kalitede bir iş yapmanın yararlarını, bireylere ve topluma saygı duymayı, yardımlaşmayı, yaratıcı fikirlerin önemini, diğerlerine değer vermeyi öğrenirler.  Robotu tasarlayıp, inşa edip, kodlama yaparak STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) dilini konuşmayı, kritik düşünmeyi öğrenirler. Takım çalışmasının gücünü anlarlar ve özgüvenleri gelişir.  Dürüst ve etik davranışlar sergileyerek iyi bir kariyer için gerekli olabilecek beceriler kazanırlar.  

Robotik yarışmalar hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. http://www.iturobee.com/

 

 

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat