Kayıt

Nakil Sınavları


2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için 9, 10,  ve 11. sınıflarımıza “Nakil Sınavı” ile kontenjan dâhilinde öğrenci alınacaktır. Nakil Sınavı ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir. 

NAKİL SINAVI GENEL BİLGİLER

 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı için nakil sınavı; 21 Haziran 2022 Salı  günü, saat 09.00’da, aşağıda belirtilen adreste yapılacaktır.

 Adres: İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan Lisesi Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi İTÜ Ayazağa Kampüsü Maslak / Sarıyer

Telefon: (0212) 367 13 00 / 3140
E-posta: lise@itugvo.k12.tr 

NAKİL SINAVI VE KAYIT BİLGİLERİ 

Nakil Sınavına başvurular 16 Mayıs 2022 Pazartesi – 14 Haziran 2022 Salı tarihleri arasında yapılacaktır.

Nakil Başvuru Formu 

Nakil Sınavına başvurmak isteyen öğrencilerde aranan şartlar:

1. Daha önceki yıllarda sınıf tekrarı yapmamış olması,
2. Öğrencinin öğrenimine ara vermeden devam etmiş olması, 
3. Okulumuz 9, 10 veya 11. sınıfına nakil olmak isteyen aday öğrenciler hakkında eğitimleri süresince, hiçbir sınıf seviyesinde, okuduğu okul veya okullarda Disiplin Kurulu’nca herhangi bir yaptırım kararı almamış olması,
4. 9. Sınıfa nakil başvurusunda bulunan adayın bir lisenin HAZIRLIK SINIFINI başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir. (2021-2022 eğitim ve öğretim yılında 8. Sınıfdan mezun olan öğrenciler nakil başvurusu yapamaz.)
5. Yurtdışından gelen öğrencinin başvurduğu sınıf seviyesine ait "Denklik Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartlara uymayan aday öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.   

NAKİL SINAVLARI İLE İLGİLİ ESASLAR

2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılı 9, 10 ve 11. sınıflarına kaydolmak için zamanında başvuruda bulunan öğrenciler, halen okudukları müfredat programındaki derslerden, okulumuzun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde uygulanan “Nakil Sınavı”na girerler. 

Sınavlar 10 ve 11. sınıflara başvuran öğrenciler için Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerini kapsayacaktır. 9. Sınıfa başvuran öğrenciler İngilizce ve Türkçe sınavına katılacaklardır.

Sınavlar iki aşamalı olarak yapılacaktır. Birinci aşamada (Sabah Oturumu) İngilizce yazılı ve sözlü; ikinci aşamada (Öğlen Oturumu), Bilim Sınavı (Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler) uygulanacaktır. Bilim Sınavı’nda Matematik ve Fen Bilimleri İngilizce, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler bölümü ise Türkçe çoktan seçmeli (5 seçenekli) test sorularından oluşmaktadır. 9. Sınıf nakil sınavı Türkçe dersi için Klasik Kompozisyon Sınav türünde uygulanacaktır. Her iki oturum arasında en az bir saat dinlenme süresi olup aday öğrencilere soğuk sandviç ve meyve suyu ikram edilecektir.

Sınav Oturum Saatleri

09.00- 10.30 İngilizce Yazılı
10.30- 12.00 İngilizce Sözlü
13.00- 14.40 Bilim Sınavı

Not: Aday öğrenciler, İngilizce Sözlü Sınavı'ndan sonra rehber öğretmenimiz ile rehberlik görüşmesi yapacaklardır.

Öğrenci puanı hesaplanırken tüm derslerden elde edilen puanlar toplanacak ve başarı sıralaması oluşturulurken bu puan kullanılacaktır. 

Nakil Sınavlarının sonuçları 24 Haziran 2022 Cuma günü açıklanacak, öğrenci velilerine telefon ile sonuç bilgisi verilecektir.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilere ait okulumuza iletilmiş olan bilgilerin doğruluğundan veli sorumludur. Öğrenci bilgilerinde bir yanlışlık olması halinde, öğrencinin okula kaydı yapılmayacaktır. Nakil sınavına giren öğrenci ve velileri bu kılavuzda belirtilen tüm usul ve esasları kabul etmiş sayılır. 

Sınav günü:

Aday öğrencilerin en geç saat 08.30’da sınavın yapılacağı İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan Lisesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

  • Aday öğrenciler sınav salonlarına saat 08.45’ten itibaren görevli öğretmenler eşliğinde alınacaktır. 
  • Aday öğrenciler kimlikleri ile sınava katılacaklardır.
  • Aday öğrenciler sınav yoklama listelerinde belirtilmiş olan sınıfta sınava gireceklerdir.
  • Sınav başladıktan sonra ilk 10 dakikaya kadar gelen öğrenciler sınava alınacak, sınavın son 10 dakikasında öğrenci sınav salonundan çıkamayacaktır.
  • Sınav süresince veliler kendilerine duyurulacak alanlarda bekleyebilirler. Sınavı biten öğrenciler yine bu alanda velilere teslim edilecektir.

Adaylar sınava girerken yanlarında:

1. Nüfus cüzdanı,
2. Transkript,
3. En az iki adet yumuşak kurşun kalem,
4. Yumuşak leke bırakmayan silgi,

Sınav salonuna çanta, kâğıt, elektronik cihaz kabul edilmeyecektir.

NAKİL SINAV İÇERİĞİ VE PUAN HESAPLAMA HAKKINDA BİLGİLER 

İNGİLİZCE YAZILI SINAVI PUAN
READING 30
USE OF ENGLISH 40
WRITING 30
TOTAL 100

 

  PUAN
İNGİLİZCE SÖZLÜ SINAVI 100

 

İNGİLİZCE SINAVI DEĞERLENDİRME (PUANLAMA)
TÜM SEVİYELER 

(İNGİLİZCE YAZILI PUANI +
İNGİLİZCE SÖZLÜ PUANI) / 2

  

BİLİM SINAVI SORU SAYILARI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 20
MATEMATİK 20
FEN BİLİMLERİ FİZİK (7 SORU)
KİMYA (7 SORU)
BİYOLOJİ (6 SORU)
FEN BİLİMLERİ TOPLAMI 20
SOSYAL BİLİMLER TARİH (10 SORU)
COĞRAFYA (10 SORU)
SOSYAL BİLİMLER TOPLAMI 20
TOPLAM 80

 

BİLİM SINAVI DEĞERLENDİRME (PUANLAMA)
10. SINIFA NAKİL  (TDE NET*1,5+MATEMATİK NET*1,5+FEN BİLİMLERİ NET * 1+SOSYAL BİLİMLER NET*1)=100
11.(FM) SINIFA NAKİL (TDE NET*1+MATEMATİK NET*1,5+FEN BİLİMLERİ NET * 1,5+SOSYAL BİLİMLER NET*1)=100
11.(TM) SINIFA NAKİL (TDE NET*1,5+MATEMATİK NET*1,5+FEN BİLİMLERİ NET * 1+SOSYAL BİLİMLER NET*1)=100

                             Not: Dört yanlış bir doğruyu götürecektir. Sınav puanı net üzerinde hesaplanacaktır.

 

TÜRKÇE SINAVI (9. SINIF) KLASİK KOMPOZİSYON 
Dil Bilgisi  20 Puan 
Anlama-Yorumlama  40 Puan 
Şiir Bilgisi 15 Puan 
Yazım ve Noktalama  10 Puan 
Yazılı Anlatım  15 Puan 

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat