Kayıt

BURS OLANAKLARI VE İNDİRİMLER


İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Ekrem Elginkan Lisesi burs olanakları ve indirim oranları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Mezun indirimi
İTÜ Mezunlarının çocuklarına ve torunlarına ilan edilen eğitim ücreti üzerinden Ekrem Elginkan Lisesinde %10 mezun indirimi uygulanır. 

Peşin Ödeme İndirimi 
Yapılacak peşin ödemelerde eğitim ücreti üzerinden; Mart ve Nisan ayı sonuna kadar yapılacak peşin ödemelerde %8, Mayıs ayı sonuna kadar yapılacak peşin ödemelerde %4 indirim uygulanır. 

Kardeş İndirimi 
Kardeş indirimi olarak ilan edilen eğitim ücreti üzerinden;

1. Çocuk için tam ücret,
2. Çocuk için %10,
3. Çocuk için ise % 20 indirim yapılır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bursları
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen şekil ve esaslara uygun olarak verilen burstur. (Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği/ Resmî Gazete Tarihi: 20/03/2012/ Sayısı: 28239/ Bölüm:6) MEB Burs başvuruları 6 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında  yapılır. MEB Bursu sadece eğitim ücretini kapsar. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde belirtilen kriterler çerçevesinde  Burs Komisyonu tarafından puanlama yapılarak yararlandırılır. 

Tüm burs ve indirimler eğitim ücreti üzerinden hesap edilir ve bir akademik yıl için geçerlidir.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat